Popis:

Iniciativa sociálně odpovědného obchodu je iniciativa vedoucích firem v oboru, jejímž cílem je zlepšit pracovní podmínky v celosvětovém globálním řetězci. Spojuje více než 700 společností a její činnost je založena na vývoji monitorovacího systému aplikovatelného na všechny sektory ve všech rizikových zemích.

Typ normy :

BSCI je monitorovací standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

BSCI se vztahuje na výrobce nepotravinářského zboží, zpracovávaných potravin a zemědělskou produkci.

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Monitoring je prováděn nezávislou akreditační společností a probíhá ve výrobních závodech, které jsou posledním krokem výroby v dodavatelském řetězci. V případě primární výroby (zemědělství) audit zahrnuje rovněž kontrolu farem.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu v případě, že je stále platný (max. 3 roky) bez nesouladu nebo platný (max. 1 rok) s nesouladem a s akčním opravným plánem . Pro kontrolu platnosti vyhledejte: https://www.bsci-intl.org/db/

Webová stránka:

http://www.brcglobalstandards.com/

Status:

BSCI je akceptováno společností AHOLD viz kontrola platnosti.