Popis:

IFS pro potraviny je standard vyvinutý za účelem kontroly výrobců, balíren a dodavatelů výrobků maloobchodní značky. Certifikace IFS pro potraviny se využívá pouze v případě, že dochází k používání „zpracovaných“ výrobků nebo, kde existuje riziko kontaminace výrobku během primárního balení.

Typ normy :

IFS je standard umožňující kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Výroba potravin, zpracování, manipulace s nebalenými výrobky a činnosti spojené s primárním balením výrobků.

Rozsah standardu:

Správná hygienická praxe
Zdravotní nezávadnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Výrobci potravin včetně zpracovatelů, balíren mohou získat IFS potravinářský certifikát po úspěšném absolvování auditu třetí stranou, která má platnou licenci na provádění těchto auditů.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.ifs-online.eu

Webová stránka:

http://www.ifs-certification.com/

Status:

IFS potraviny je akceptováno společností AHOLD.