Popis:

Název CARE je zkratkou anglických slov Caring, Awareness, Responsible, Ethical tedy Péče, Vědomí, Odpovědnost, Etický a jedná se o mezinárodní radu hračkářského průmyslu. ICTI CARE podporuje etickou výrobu, ve formě ošetření pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti zaměstnanců v dodavatelském řetězci hračkářského průmyslu.

Typ normy :

ICTI sociální audit je monitorovací standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

ICTI sociální audit se vztahuje na výrobce nepotravinářského zboží.

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Monitoring je prováděn nezávislou akreditační společností a probíhá ve výrobních závodech, které jsou posledním krokem výroby v dodavatelském řetězci.

Kontrola platnosti:

Vyhledejte http://www.icti-care.org/databases/seal-of-compliance.html

Webová stránka:

http://www.icti-care.org/

Status:

ICTI sociální audit je akceptován do konce roku 2012.