Popis:

ICA sociální audit je interní audit pracovních podmínek, který provádí nezávislá organizace. Audity jsou založeny na principech BSCI etického kodexu společnosti, ale je prováděn zaměstnanci společnosti ICA Global Sourcing a auditorskými společnostmi. Hlavním rozdílem od BSCI auditu je délka období, po které je společnost sledována, audit provádí nezávislá společnost, která hodnotí neshody oproti požadavkům certifikace.

Typ normy :

ICA sociální audit je monitorovací standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

ICA sociální audit se vztahuje na výrobce nepotravinářského zboží, zpracovávaných potravin a zemědělskou produkci.

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Monitoring je prováděn nezávislou akreditační společností a probíhá ve výrobních závodech, které jsou posledním krokem výroby v dodavatelském řetězci. V případě primární výroby (zemědělství) audit zahrnuje rovněž kontrolu farem.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu v případě, že je stále platný (max. 3 roky) s výsledkem „dobrý“ nebo „platný“ (max. 2 roky) s výsledkem „přijatelný“ a „CAP“ nebo (max. 15 měsíců) s výsledkem „nutné zlepšení“ a CAP nebo „platný“ (max. 6 měsíců) s výsledkem „Nepřijatelný“ a „CAP“.

Status:

ICA sociální audit je akceptován do konce roku 2012.