Popis:

GlobalGAP je mezinárodní dobrovolný standard soukromého sektoru určený pro zemědělské výrobky. GlobalGAP funguje jako praktický manuál správné zemědělské praxe (G.A.P.) platné kdekoliv na světě a uznávaný iniciativou GFSI.

Typ normy :

GlobalGAP je certifikační standard zajišťující provozování správné zemědělské praxe mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Zemědělství (zahrnující sklizeň, dobytek, aquakultury, propagační materiály, krmiva).

Rozsah standardu:

Správná hygienická praxe
Zdravotní nezávadnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Global GAP je zaměřen také na kontrolu suroviny, které vstupují do rostlinné a živočišné výroby jako jsou krmiva, osiva, ale i všechny ostatní zemědělské aktivity předtím než plodina opustí zemědělskou farmu.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: https://database.globalgap.org/

Webová stránka:

http://www.globalgap.org

Status:

GlobalGAP je akceptován společností AHOLD.