Popis:

Mezinárodní organizace aquakultury (GAA) je nezávislou, celosvětovou asociací, zřízenou za účelem podporování trvalé udržitelnosti a sociální zodpovědnosti v oblasti aquakultury.
GAA BAP je akceptován iniciativou GFSI. Cílem GAA BAP je stanovit pravidla pro zdravotní nezávadnost a kvalitativní kritéria pro chov mořských ryb a jejich zpracování.

Typ normy :

GAA BAP pro zpracovatele mořských ryb je certifikací zaměřenou na kontrolu obchodníka zákazníkem.

Oblast kontroly:

Zpracování a chov mořských ryb

Rozsah standardu:

Správná hygienická praxe
Zdravotní nezávadnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Pro získání certifikátu GAA BAP je nutné absolvovat úspěšně audit koncilem certifikací aquakultury a schválením certifikačním orgánem.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.aquaculturecertification.org/index.php?option=com_content&t; k i &id; It id 34

Webová stránka:

http://www.gaalliance.org/bap/standards.php

Status:

GAA BAP pro zpracování mořských ryb je akceptováno společností AHOLD.