Popis:

Jedná se o nezávislou, nestátní, neziskovou organizaci založenou za účelem podpory odpovědného lesního hospodářství. Jako mnohostranná organizace, FSC vyvíjí normy hospodaření v lesích, přináší jistotu, ochranné známky a poskytuje akreditační služby.

Typ normy :

Jedná se o certifikát pro kontrolu obchodníka zákazníkem.

Oblast kontroly:

produkty lesního hospodářství (dřevo, papír apod.)

Rozsah standardu:

odpovědné lesní hospodářství, pracovní podmínky, enviromentální odpovědnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Lesní správci a nebo vlastníci lesů jsou kontrolováni vůči nezávislé organizaci FSC- principy a kriteria pro oblast lesního hospodářství (FM) certifikací. Kromě toho, FSC vyžaduje certifikaci řetězce (CoC), které se vztahují na všechny společnosti, které vyrábí a nebo obchodují se dřevem nebo jinými lesními produkty. Musí prokázat zodpovědné využití zpracovaných surovin.

Kontrola platnosti:

Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://info.fsc.org/

Webová stránka:

http://www.fsc.org

Status:

Ahold akceptuje FSC certifikát.