Popis:

Asociace etické práce je iniciativa mnoha zainteresovaných stran, které chtějí zlepšit pracovní podmínky v továrnách. FLA má své účastníky - kteří jsou zapojeni do procesu výrobu a prodeje – ti monitorují plnění standardů certifikace prostřednictvím externí kontroly, reportů a dialogu se zaměstnanci.

Typ normy :

FLA je standard umožňující soulad s požadavky pracovních podmínek mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

FLA se vztahuje na výrobce nepotravinářského zboží, oblečení a textilu

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

FLA firemní pobočky řídí kvalitu pracovního prostředí na určitém počtu dodavatelských společností. Poté provádí nezávislý audit výrobních závodů a ověřuje interní monitorovací úsilí firmy.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu v případě, že je stále v platnosti (max. 3 roky) bez neshody nebo v platnosti (max. 1 rok) s neshodou a s akčním plánem. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.fairlabor.org/fla/go.asp?u=/pub/zTr4

Webová stránka:

http://www.brcglobalstandards.com/

Status:

FLA je akceptováno společností AHOLD viz kontrola platnosti.