Popis:

Iniciativa etického obchodu je aliancí společností , obchodních svazů a dobrovolných organizací, které společně pracují na zlepšení pracovních podmínek přijetím a implementací ETI Base code. Poradenství a způsob reportování byl vyvinut Asociací auditorských společností Sedex. Výsledkem je dobrovolný report etického obchodu, které mohou být snadněji sdíleny a vnáší do oboru větší transparentnost. ETI v tomto směru neprovádí žádné kontroly nebo audity.

Typ normy :

ETI/SMETA je monitorovací standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

ETI/SMETA se vztahuje na výrobce nepotravinářského zboží, zpracovávaných potravin a zemědělskou produkci.

Rozsah standardu:

Pracovní podmínky

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Monitoring je prováděn nezávislou akreditační společností a probíhá ve výrobních závodech, které jsou posledním krokem výroby v dodavatelském řetězci. V případě primární výroby (zemědělství) audit zahrnuje rovněž kontrolu farem.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu v případě, že je stále platný (max. 3 roky) bez nesouladu nebo platný (max. 1 rok) s nesouladem a s akčním opravným plánem.

Webová stránka:

http://www.brcglobalstandards.com/

Status:

FLA je akceptováno společností AHOLD viz kontrola platnosti.