Popis:

Ekologické zemědělství je zemědělský systém, který se snaží minimalizovat vliv člověka na životní prostředí, při respektování systému přírodního životního cyklu. Ekologická produkce může projít několika výrobními stupni, ve kterých musí všichni dodržovat ekologické předpisy. Ekologické zemědělství vychází z technik, jako jsou rotace plodin, zelené hnojení, kompostování, řízení biologických škůdců, vylučuje nebo přísně omezuje použití průmyslového hnojiva, pesticidů, regulátorů růstu rostlin (včetně hormonů), antibiotik, přísad a geneticky modifikovaných organismů.

Typ normy :

Ekologické zemědělství je certifikační standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky, správnou zemědělskou praxi a soulad produkce s životním prostředím ze strany obchodníků k zákazníkům.

Oblast kontroly:

Zemědělství (včetně plodin, hospodářských zvířat, aquakultury, semen, propagačních materiálů a krmiv pro zvířata)

Rozsah standardu:

Správná zemědělská praxe
Pracovní podmínky
Pohoda zvířat

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Zemědělci a zpracovatelé jsou kontrolováni orgány EU nebo národními kontrolními orgány s účelem ověřit dodržování ekologických předpisů, včetně výroby, zpracování a souvisejícími požadavky. Zemědělci musí projít dvouletým přechodným obdobím z konvenční na ekologickou produkci, aby mohla být úspěšně udělena ekologická certifikace a jejich zboží označeno jako ekologické.

Kontrola platnosti:

Ahold uznává platné ekologické certifikáty. Kontrola platnosti na http://apps.ams.usda.gov/nop/USA) nebo jakýkoli národní vydávající orgán (ABCERT, KEZ, BIOKONT apod.)

Webová stránka:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_en (EU)
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop(USA)
http://www.ifoam.org/index.html (Global)

Status:

Tento certifikát je společností Ahold akceptován.