Popis:

Rainforest Alliance pracuje na zachování biologické rozmanitosti dodavatelského řetězce. Cílem certifikace je zajistit trvale udržitelný způsob obživy v lesích, řeší správné využití půdy, obchodní praktiky a chování spotřebitelů. Normy vybízí zemědělce, aby pěstovali plodiny a měli certifikovaný pozemek farmy. Udržitelné zemědělství Network (SAN) řeší počet zemědělských plodin a zvířat na farmě. Systém je postaven na třech pilířích: ochraně životního prostředí, sociální odpovědnosti a hospodářské životaschopnosti.

Typ normy :

Rainforest Alliance jedná o certifikační standard na kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Zemědělských plodin a hospodářských zvířat, kompletní seznam naleznete na : http://sanstandards.org/userfiles/file/farm_cert_policy.pdf

Rozsah standardu:

Správná zemědělská praxe, pracovní podmínky, ochrana životního prostředí

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Aliance zajišťuje síť udržitelného rozvoje zemědělské produkce specifických pro velký počet rostlin a hospodářských zvířat. Certifikát je určený farmám a uděluje se po úspěšném auditu společností Sustainable Farm Certification, Intl. Navíc certifikát smí být udělen jen pokud farmář splní pravidla o vysledovatelnosti produktu podle interních standardů certifikační společnosti.

Kontrola platnosti:

http://www.sustainablefarmcert.com/certified_farms.cfm

Webová stránka:

http://www.rainforestalliance.org

Status:

Ahold akceptuje Rainforest alliance certifikát.