Popis:

CanadaGAP (správná zemědělská praxe) je programem zdravotní nezávadnosti pro zemědělce vyvinutý Kanadským Zahrádkářským Koncilem. Tento program zahrnuje národní požadavky na zdravotní nezávadnost, bezpečné pěstování, skladování a balení čerstvého ovoce a zeleniny. CanadaGAP uznává GFSI (mezinárodní iniciativa na zdravotní nezávadnost potravin).

Typ normy :

CanadaGAP je standard umožňující soulad s požadavky na zdravotní nezávadnost a kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

Ovoce a zelenina

Rozsah standardu:

Správná hygienická praxe
Zdravotní nezávadnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

CanadaGAP je standard pro zemědělce, který zahrnuje veškerou manipulaci s ovocem a zeleninou do okamžiku než OZ opustí farmu. Certifikaci v souladu s požadavky CanadaGAPu uskutečňuje třetí strana, která má na provádění této činnosti udělenou licenci.

Kontrola platnosti:

Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.canadagap.ca/en/becomingcertified/ certified-companies.aspx

Webová stránka:

http://www.canadagap.ca/

Status:

CanadaGAP je akceptován společností AHOLD.