Popis:

BRC je mezinárodní GFSI uznávaný standard zdravotní nezávadnosti, který byl vyvinut především obchodními řetězci za účelem umožnit třetím stranám podnikat audit u výrobců. Standard je spravován britským obchodním konsorciem, které uděluje třetím stranám licenci na provádění auditu v souladu s požadavky standardu BRC.

Typ normy :

BRC je standard umožňující soulad s požadavky na zdravotní nezávadnost a kontrolu mezi jednotlivými obchodníky na trhu.

Oblast kontroly:

BRC se vztahuje na výrobce potravin, balírny, obchodníky, zpracovatele a logistiku.

Rozsah standardu:

Správná hygienická praxe, zdravotní nezávadnost

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Potravinářští výrobci, zpracovatelé a balírny mohou získat certifikaci po úspěšném absolvování všech požadavků standardu, které prověřuje auditorská společnost s licencí.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.brcdirectory.com/

Webová stránka:

http://www.brcglobalstandards.com/

Status:

BRC je akceptováno společností AHOLD.