Popis:

BRC je mezinárodní standard pro spotřebitelské zboží, který stanoví pravidla pro výrobu, dodávky zdravotně nezávadných a legálních spotřebitelských výrobků, které jsou navíc v konzistentní kvalitě. Výrobci a balírny mohou být certifikovány na soulad s tímto standardem prostřednictvím certifikované třetí strany, která získává licenci od britského obchodního konsorcia.

Typ normy :

BRC je mezinárodní standard umožňující certifikaci spotřebitelského zboží.

Oblast kontroly:

výrobci nepotravinářského zboží, zahrnující stanovenou skupinu výrobků jako například drogistické výrobky (např. šampóny), potřeby na malování, kosmetiku, televize, hračky, elektrické zboží, nábytek a textilie.

Rozsah standardu:

Správná hygienická praxe
Zdravotní nezávadnost nepotravinářského zboží

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Výrobci, zpracovatelé a balírny nepotravinářského zboží mohou získat certifikaci po úspěšném absolvování všech požadavků standardu, které prověřuje auditorská společnost s licencí.

Kontrola platnosti:

Ahold akceptuje tento druh certifikátu. Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.brcdirectory.com/

Webová stránka:

http://www.brcglobalstandards.com/

Status:

BRC je akceptováno společností AHOLD.