Popis:

Jedná se o certifikát určený firmám, které se zabývají farmovým chovem mořských ryb. Certifikát můžou získat výrobci v oblasti aquakultury, zpracovatelé mořských plodů, maloobchodníci a provozovatelé veřejného stravování. Certifikát prokazuje, že jeho nositel je zodpovědným producentem potravin z mořských ryb.

Typ normy :

Jedná se o certifikační standard zaměřený na kontrolu obchodníka ze strany odběratele.

Oblast kontroly:

Chov mořských ryb na farmách

Rozsah standardu:

Na farmách certifikát garantuje sociální a enviromentální odpovědnost, v dodavatelském řetězci potom dohledatelnost původu a kvality daných produktů

Pokrytí dodavatelského řetězce:

Certifikační audity probíhají na farmách u 12 druhů ryb, které jsou kontrolovány z hlediska osmi standardů. Systém dohledatelnosti původu zajišťují platná prohlášení až do doby prodeje výrobku.

Kontrola platnosti:

Pro kontrolu platnosti vyhledejte: http://www.ascworldwide.org/

Webová stránka:

http://www.ascworldwide.org

Status:

Ahold akceptuje certifikát ASC v průběhu první poloviny roku 2012