Na každém z nás leží určitý díl odpovědnosti za životní prostředí, protože každý z nás mu může svým zodpovědným chováním pomoci. Na velkých společnostech, které mohou životní prostředí ovlivnit více než jednotlivec, leží odpovědnost ještě větší. Vedení Albertu si tento fakt plně uvědomuje. A právě proto se Albert aktivně účastní projektu Zodpovědná firma, realizovaného společností EKO-KOM, a. s., který má za cíl prohloubení společenské odpovědnosti firem v oblasti třídění odpadu.

Jen za rok 2012 byl díky Albertu zajištěn zpětný odběr a recyklace

  • 4 073 tun obalových odpadů.

Podíl Albertu na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činil

  • 8 522 tun CO2 ekv., což je rovno úspoře 205 091 GJ energie.

To je takové množství CO2, které vyprodukuje 4 006 osobních automobilů střední třídy za rok svého provozu.

Energie uspořená společností Albert představuje 398 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze.

Podíl Albertu na systému EKO-KOM odpovídá zajištění ročního provozu a obsluhy

  • 2 691 barevných kontejnerů na tříděný odpad

(pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) a 19 sběrných míst pro kovové obalové odpady. Třídění odpadů jsme tak umožnili více než 132 213 obyvatelům.

 

I kdyby však všechny velké společnosti byly tak svědomité jako Albert, nebude to pro zachování kvalitního životního prostředí stačit, pokud se k jejich úsilí nepřipojíte i Vy. Třídění odpadu je v dnešní době daleko jednodušší, než když se o jeho potřebě začalo před lety mluvit. Dnes už se málokdo může vymlouvat na to, že v jeho blízkosti nejsou na tříděný odpad vyčleněny žádné kontejnery, že nemá v dosahu žádný sběrný dvůr. A k této situaci přispěl Albert nemalou měrou.

V dnešním světě souvisí všechno se vším. Společnost Albert si to uvědomuje a na odpovědnost vůči životnímu prostředí klade maximální důraz. Buďte odpovědní i Vy a otázku třídění odpadu nepodceňujte. Vaše vynaložené úsilí je investice, která se Vám i Vašim dětem vyplatí. Chcete-li se z této oblasti dozvědět nové informace, navštivte stránku www.jaktridit.cz. A nezapomeňte na to nejdůležitější – neděláte to pro „ně“, ale pro sebe, pro nás všechny...

Umíte správně třídit odpad? Vyzkoušejte si virtuální třídění zde.