• Nadační fond Albert dětem  – pokračuje v linii programu „S Bertíkem za dětským úsměvem“. Příjemci nadačního příspěvku jsou především dětské domovy a jiná zařízení náhradní a ústavní výchovy, organizace pracující s dětmi z těchto zařízení, organizace přímo pracující s pěstounskými a adoptivními rodinami a organizace věnující se dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Působnost programu je celorepubliková a výše příspěvku může být až 100 000 Kč na organizaci na kraj.   
  Více informací najdete zde.
 • Kávomaty pomáhají  – podporuje organizace, které působí v regionu prodejny, na které je kávomat umístěn. Zákazníci zakoupením nápoje v kávomatu – kávy nebo čaje – přispívají ve svém regionu na podporu dětem ze sociálně ohroženého prostředí. 
  Více informací najdete zde.
 • Jarmarky s Albertem  – projekt podporující tvůrčí činnost, finanční gramotnost a základy podnikání dětí z dětských domovů je realizován ve spolupráci s organizací Spolu dětem, o.p.s. Děti z dětských domovů ve vybraných prodejnách Albert prodávají v adventním čase vlastnoručně vyrobené výrobky.   
  Více zde.
 • Múzování s Albertem  – komunitní projekt spojující prostřednictvím dětského programu několik „světů“: místní prodejnu Albert, místní dětský domov, neziskové organizace v regionu, zástupce města a veřejnost. Projekt je realizován ve spolupráci s Múzy dětem, o.s.   
  Více zde.
 • Do Alberta na praxi  – projekt dává šanci motivovaným dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí získat brigádu a první pracovní zkušenosti právě v prodejnách Albert.   
  Více zde.