Nastoupil jsem do pozice logistický specialista na DC Olomouc. Mé působení v této pozici nemělo dlouhé trvání, protože jsem se po 2 měsících přesunul do pozice účetní DC. Zde jsem si prošel pracovními činnostmi jako jsou zpracování obalových dokladů, zavádění účetních dat do operačního systému, zpracování dodavatelských reklamací, zpracování inventur obalů, atd.

Po roce jsem dostal příležitost přestoupit do odd. zásobování, kde jsme dostal na starost operativní nákup zboží do DC pro sortiment trvanlivých suchých potravin. Vzhledem k předchozím zkušenostem jsem měl poměrně velkou výhodu, že jsem znal chod logistických procesů a funkčnosti systému, proto jsem se po půl roce rozhodl přihlásit do právě vypsaného výběrového řízení na pozici Senior specialista zásobování, které jsem následně na konci prázdnin 2006 vyhrál. V této pozici jsem mimo operativního řízení zásob měl na starosti i metodické vedení týmu, řízení procesů v rámci oddělení a podporu kolegyň a kolegů v rámci týmu. Tato zkušenost s sebou přinášela spoustu výzev, které jsem bral jako možnost dostat se dále v rámci společnosti a povedlo se.

V říjnu 2007 jsem se stal "Supply chain coordinator" pro čerstvé zboží. Má role spočívala v koordinování činností mezi komerčním oddělením a logistikou. Mimo jiné jsem byl zodpovědný za log. procesy v rámci dodavatelského řetězce, vyjednávání log. podmínek s dodavateli, atd.

Na začátku roku 2008 došlo k poměrně velké reorganizaci oddělení zásobování, kdy jedna ze součásti bylo i sloučení několika oddělení v rámci logistiky. Byla mi nabídnuta pozice "Replenishment manager" pro čerstvé potraviny. Bylo to pro mě úplně něco nového, první velká zkušenost s vedením lidí, zodpovědnost za dod. řetězec, při představě, že přes mé oddělení "teče" zboží v hodnotě několika miliard korun. Byl jsem u počátku něco nového, proto to pro mě bylo něco hodně zajímavého. Byla zde spousta věcí, které jsem měl se svými kolegy možnost opravdu ovlivnit.

Kdybych měl říct, co stojí za tím, že jsem se dostal až tak daleko, tak to bude jednoznačně vůle a síla překonávat překážky, snaha vidět v problémech možnost naučit se něčemu novému, skvělý tým, který mě každý den přesvědčuje, že svou práci děláme dobře, nesmím ale zapomenout ani na štěstí a své nadřízené, kterých jsem na cestě Aholdem měl již mnoho. To oni mi dali šanci něčeho dosáhnout.