Během několika let jsem si prošla různými administrativními pozicemi v rámci DC jako Operátorka reklamací nebo později Administrátorka reklamací a vratek.

Pracovní náplní bylo zpracování vratek a reklamací od dodavatelů/prodejen a s tím související

odsouhlasení obalových sald vůči dodavatelům a prodejnám. Dnes již mohu říci, že tyto pozice byla mým rozjezdem v mé pracovní kariéře u společnosti.

V červenci roku 2010 mi byla nabídnuta pozice Koordinátor ekonomických služeb. Jelikož tato nabídka přišla v době, kdy jsem začala přemýšlet o změně pozice, s radostí jsem ji přijala. Pozice mi otevřela nové pracovní možnosti. Má pracovní náplň již byla obsáhlejší – vedení docházky oddělení, komunikace s účtárnou v Polsku, příprava podkladů pro fakturaci, účetní uzávěrky, analýzy, projekty. Mé působení na této pozici nemělo dlouhého trvání, protože v červnu roku 2011 stála přede mnou další výzva – pozice Head of Administration.

Bez dlouhého váhaní jsem tuto výzvu přijala. K mé dosavadní prac. náplni přibyli další povinnosti. Tou nejdůležitější a pro mě velkou novinkou bylo řízení lidí (přijímací pohovory, plánování směn, docházka), dále pak tvorba či optimalizace stávajících procesů. Mé začátky nebyly jednoduché. Ale i přesto mohu dnes sama za sebe říci, že jsem to zvládla.