Blanka, Supply Chain Specialist

Hlavním úkolem oddělení logistiky & zásobování je zajištění toku zboží od dodavatele, přes distribuční centra až ke konečnému zákazníkovi na prodejnách. To vše samozřejmě v požadované kvalitě, včas a co nejefektivněji. Mojí hlavní odpovědností v tomto procesu je monitorovovat procesy a nalézt možné cesty zefektivnění a úspor. Proto provádím analýzy, testuji různé nástroje, podporuji zavádění a vyhodnocování nových postupů. Nedílnou součástí mé práce je i komunikace s klíčovými uživateli zainteresovanými na našich výstupech.