Markéta, Expansion Manager

Oddělení Real Estate má na starosti veškeré nemovitosti společnosti AHOLD, vč. pronajatých nemovitostí. Real Estate se člení na 6 specializovaných oddělení:

Asset Management – správa nemovitostí a pronájem koncesionářských prostor

Property Administration – tok finančních prostředků (příjem/výdej) plynoucích z pod/nájemních vztahů, správa pohledávek odd. Real Estate

Construction Management – stavební oddělení (výstavba nových prodejen, rekonstrukce stávajících prodejen)

Technical Management – technické oddělení ( opravy a údržby nemovitostí)

Energy Management – správa medií (spotřeba, analýzy)

Expansion – hlavním úkolem je vyhledání příležitostí a vhodných lokalit pro nové prodejny. Sleduje vývoj retailového trhu, monitoruje konkurenční řetězce. Výsledkem její činnosti jsou nové prodejny blíže k zákazníkovi a zvýšený podíl na českém trhu.