Michal, Non-food Director

Primárním úkolem našeho oddělení je zajistit definování, výběr a nákup nepotravinářského zboží na základě toho, co zákazník v našich obchodech očekává, jaká jsou jeho přání a potřeby. Jako komerční ředitel mám na starosti oddělení nepotravinářského zboží. Jako ředitel oddělení nepotravinářského zboží vedu tým category managerů, kteří spolupracují a vyjednávají s dodavateli různých kategorií, musí zboží spolu s dodavateli vyvinout, stanovit jeho parametry, otestovat a dále nakoupit za co nejlepší cenu; takovou, jakou zákazník očekává. Společně s kolegy pomáhám stanovit pravidla pro jeho prodej. Můj tým se dále spolupodílí na definování komerční strategie společnosti a současně tuto strategii rozpracovává do dílčích kroků a řídí jejich výkon.