Hana, Brand Communication Specialist

V marketingovém oddělení se snažíme prostřednictvím komunikace se zákazníky posílit jejich vztah ke značce Albert. Připravujeme reklamní kampaně, jejichž cílem je podporovat prodej a informovat zákazníky o tom, co jim značka Albert přináší.

Oddělení je rozděleno do několika týmů:

Brand tým definuje strategii značky, plánuje marketingové aktivity, vyvíjí reklamní kampaně a sestavuje komunikační plán. Jeho cílem je dlouhodobě a konzistentně budovat vztah zákazníků ke značce Albert a přispívat tak k dosažení cílů společnosti.

Brand support tým je zodpovědný za realizaci tzv. podlinkové (BTL) komunikace a realizaci reklamních kampaní. Tým vyvíjí a realizuje komunikaci v prodejnách i mimo ně vč. navigace, připravuje design promočních letáků a katalogů a zajišťuje jejich distribuci zákazníkům. Další oblastí zodpovědnosti je design, obsah a správa webových stránek iablert.cz a příprava Albert Magazínu, který pomáhá budovat pozitivní vztah se zákazníky a prezentuje výrobky vlastních značek. Poslední oblastí zodpovědnosti je lokální marketing s cílem podporovat nově otevírané prodejny, vybrané prodejny proti konkurenci a podporovat prodejny s potenciálem dalšího růstu.

Oddělení výzkumu trhu hraje významnou roli v rozhodování o strategii značky i celé firmy. Jeho hlavním úkolem je získávání informací a dat o zákaznících a jejich nákupním chování, o vývoji maloobchodního trhu v České republice a vývoji jednotlivých kategorií zboží.

Důležitou součástí našeho oddělení je také tým Private Labels, který stanovuje strategii vlastních značek Albert Quality, Albert Bio, Albert Excellent a BASIC, vyvíjí jejich obaly a stará se o to, aby byli zákazníci informováni o portfoliu našich značek, o jejich benefitech a novinkách.