David, IT Specialista IV

Úkol našeho oddělení je jasný. Provozujeme veškerá IT zařízení a programy na prodejnách, v distribučních skladech a na centrále, ale také zajišťujeme požadované změny v IT systémech, které je nutné provést buď ze zákonné povinnosti, nebo proto, že přinášejí obchodní či jiné přínosy do firmy.

Naším úkolem je i spravovat velké množství zařízení a aplikací, aby podporovaly plynulý provoz a fungovaly nonstop. Pro ukázku bych z těchto zařízení mohl jmenovat třeba pokladny, váhy, počítače, tiskárny, ruční terminály apod.