Milan, Format Supermarkets Manager

Společně s mými kolegy z oddělení formátu máme na starost realizaci strategie společnosti v oblasti vývoje a implementace jednotlivých prodejních formátů (supermarket a hypermarket Albert), udržování standardů a řízení cen a promocí. Kdybych to měl říct jednoduše, jde o stanovení pravidel toho, co se kde bude prodávat a jaká bude cenová nabídka.

Naše oddělení se dělí na několik týmů. Vývoj řídí formátoví manageři, implementaci realizuje tým store developmentu. Udržování standardů jednotlivých formátů a prodejen je úkolem space managementu jako řídicího prvku, který určuje, co a kde se na konkrétní prodejně bude prodávat, a jeho podpůrných týmů, které tato rozhodnutí realizují v prodejnách. Oddělení promocí se stará o plánování akcí a zlepšování stávajících postupů. Tým řízení cen dohlíží na jejich správné řízení s ohledem na vlastní záměry společnosti a vývoj na trhu.