Kamil, Manager Operations Controlling

Myslím, že je velmi těžké představit oddělení financí krátce, protože pod něj spadají další oddělení. Mohu říci, že se staráme o procesy ve firmě, provádíme audity ve všech útvarech, máme na starost reporting a controlling, nákup a péči o nemovitosti a řídíme finanční toky firmy. Vše musíme koordinovat s externím auditorem a centrálou v Holandsku. Nesmím zapomenout ani na právníky, kteří jsou nedílnou součástí našeho oddělení a starají se o smlouvy.