Praktický-workshop-Do-Alberta-na-praxi-v-hypermarketu-v-pražské-HostivařiZdravotně postižené děti si mohli vyzkoušet práci v obchodě

Hypermarket Albert v pražské Hostivaři hostil na konci ledna další ročník praktického workshopu projektu „ Do Alberta na praxi“. Handicapované děti si měly šanci vyzkoušet práci na prodejně. Pomáhali jim při tom učni z pražských škol.

Akce pořádaná Nadačním fondem Albert pravidelně představuje mladým ze sociálně ohroženého prostředí zákulisí provozu maloobchodu i práci na prodejní ploše. Dospívající si tak mohli na jednom místě vyzkoušet různé profese od pekaře či ovocnáře až k prodavači lahůdek.

Lednové setkání připravil Nadační fond Albert ve spolupráci s neziskovou organizací Sdružení na pomoc dětem s handicapy pro mentálně postižené děti.

Handicapovaným se po celý den věnovali učni z pražských středních škol, se kterými Albert dlouhodobě spolupracuje a nabízí jim možnost teoretické i praktické výuky. Nejvíce se všem líbila společná práce v pekárně. Vyzkoušeli si, jak se peče chleba a rohlíky a připravili také malou pizzu.

Za úspěšné absolvování praktického workshopu si tři mladí lidé odnesli certifikát.


skolnirokAlbert zahájil školní rok se studenty čtyř škol

Začátek školního roku jsme v Praze na centrále společnosti Albert přivítali setkáním s učni a studenty čtyř středních škol a učilišť. Setkání se zúčastnilo přes 50 žáků z oborů - prodavač, operátor skladování, pekař, obchodník.

Studenty přivítal Ctirad Nedbálek, VP Human Resources, který jim představil i naše nové hodnoty. Kateřina Ullmannová, HR Business Partner III Support Office pak žáky provedla historií a současností Alberta, včetně představení nové řady výrobků Česká chuť a Natures Promise.

V organizační části, kterou studenty provedla, Eva Mušinská, Specialist I Learning, se účastníci dozvěděli, na kterých prodejnách budou vykonávat odborný výcvik pod vedením specialistek Boženy Šimánkové ze Zličína a Olgy Wendelingové z Hostivaře.

Těšíme se na posílení týmů na našich prodejnách, kde studenti získají cenné zkušeností a dovedností z provozu.


ovoceyelenianopendazDěti z dětských domovů se učily prodávat pod vedením učňů

V pražském hypermarketu Albert Štěrboholy proběhl poslední den v květnu tzv. „Open Day“. Deset dětí z dětských domovů mělo možnost vyzkoušet si, jak vypadá práce v obchodech Albert. Děti do rozmanitých činností na jednotlivých úsecích zasvětili učni, kteří práci v prodejnách už dobře znají. Obchody Albert totiž dlouhodobě spolupracují se středními odbornými školami v oblasti poskytování praxe a zároveň skrze Nadační fond Albert podporují děti z dětských domovů.

Práci na prodejně mám ráda, protože mě baví komunikace s lidmi a ráda zákazníkům pomáhám s výběrem zboží. K obchodu mám blízko už od malička, protože moji rodiče sami obchod vlastní,“ říká Viktoria Kernoha, která studuje na Střední škole obchodní v Praze a zároveň si plní praxi v prodejně Albert. Viktoria se společně s dalšími šesti učni zúčastnila akce Open Day v pražských Štěrboholech. Zde dětem z dětských domovů Korkyně a Dubenec-Příbram a dětem z Centra Don Bosco v Pardubicích představili, co stojí za chodem celého obchodu. Zároveň vysvětlili specifika každého oddělení zvlášť. Děti si pak jednotlivé činnosti mohly vyzkoušet na pěti různých stanovištích od pekárny po obsluhovaný úsek.

drzopendaz „Prostřednictvím Nadačního fondu Albert dlouhodobě podporujeme děti z dětských domovů. Máme radost, že jim díky Open Days dáváme možnost vyzkoušet si práci v obchodech Albert. Pro děti je to cenná zkušenost, která jim zároveň ukazuje směr, kterým by se mohly v budoucnu vydat,“ říká Petra Režná, programová manažerka Nadačního fondu Albert.

Obchody Albert spolupracují se středními odbornými školami napříč republikou. Učni v prodejnách Albert získávají praktické zkušenosti přímo v reálných podmínkách a učí se tak budoucímu povolání. 


Nejlepší učni se setkali na centrále společnosti

albert_setkani_s_ucni_poradaProstory pražské centrály obchodního řetězce Albert hostily v květnu setkání žáků středních odborných škol, kteří si plní praxi v jeho obchodech. Druhého ročníku této akce se zúčastnilo 60 učňů z regionů napříč republikou. Během setkání měli žáci možnost poznat, jak funguje nadnárodní společnost, a zároveň se dozvědět informace o tom, jaké možnosti kariérního růstu či zaměstnaneckých výhod jim Albert nabízí.

K našim dlouhodobým prioritám patří podpora vzdělávání žáků odborných škol. Setkání s učni je pro nás jedinečná příležitost, jak jim ukázat, co stojí za fungováním jednotlivých prodejen. Zároveň jim tímto ojedinělým způsobem chceme poděkovat za skvělou práci v rámci celého školního roku,“ říká Eva Mušinská z personálního oddělení obchodního řetězce Albert.

Žáci přijeli ze 13 odborných škol z celé České republiky. Obchody Albert umožňují žákům plnit praxi na široké škále pozic napříč prodejnou od prodavače až po pekaře. Novinkou je i poskytování praxe v oblasti logistiky, kterou mohou žáci vykonávat v distribučních centrech společnosti.

Praxi v Albertu jsem si vybral, protože mám rád různorodou práci a v Albertu je každý den jiný. Navíc mě baví komunikace s lidmi. Proto bych rád zůstal v Albertu i po dokončení studia,“ říká Ondřej Ježek.

Albert spolupracuje s desítkami středních odborných škol po celém Česku. Ve středočeském kraji je to například učiliště v Kladně, Nymburce nebo Brandýse nad Labem. Řetězec žákům umožňuje absolvování praxe a také praktickou výuku ve svých prodejnách. Pod vedením zkušených profesionálů si učni mohou osvojit praktické základy svého budoucího povolání, profesně se rozvíjet a v neposlední řadě také získat kontakty a možnost případné budoucí spolupráce.

albert_setkani_s_ucni