Premysl MuchaBěhem mé stáže jsem se podílel na projektu testování plánovacího softwaru pro zvýšení transportní efektivity.

Hned po nástupu mě překvapilo vřelé přijetí do kolektivu, ve kterém jsem se cítil jako plnohodnotný člen týmu, jenž nese zodpovědnost za svůj projekt a jeho výsledky. Díky této zkušenosti jsem si rozšířil analytické a organizační schopnosti a nakonec získal i trvalé zaměstnaní.

Summer Internship program mi umožnil navázat kontakty a poznat zajímavé lidi z oboru, který mě zajímá. Proto jsem měl opravdu radost, když mi po ukončení stáže zavolal můj nadřízený a nabídl mi možnost práce ve společnosti Albert na plný úvazek. Samozřejmě jsem neváhal a nabídku přijal. 

Aktuálně pracuji jako specialista v oddělení logistiky, kde mám na starosti program úspor transportních nákladů. Práce mně moc baví, protože se jedná o komplexní projekt, který zahrnuje kalkulaci jednotlivých řešení, následné vyhodnocení i komunikaci s dodavateli.

Summer Internship program ve společnosti Albert jednoznačně doporučuji, zvláště po ukončení studia jsou zkušenosti z velké mezinárodní firmy k nezaplacení