O programu Summer Internship jsem se dozvěděla z těchto internetových stránek. Přihlásila jsem se především proto, že jsem jako pravidelný zákazník prodejen Albert měla povědomí o společnosti Ahold a chtěla jsem poznat její chod za kulisami, nejlépe v oddělení blízkém mému studijnímu oboru – financím.

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení v podobě assessment centra, které probíhalo ve velmi pohodové a přátelské atmosféře, jsem v červenci nastoupila do oddělení controllingu. Zde jsem dostala pro následující dva měsíce dva úkoly; prvním bylo vytvořit trainingovou prezentaci, která by seznámila nefinančníky v Aholdu se základními finančními procesy a usnadnila tak jejich komunikaci s finančním oddělením. Druhým úkolem bylo navrhnout a připravit jednotnou prezentaci periodických výsledků za oddělení operačního a komerčního controllingu.

Moje práce byla po většinu času samostatná, k dispozici jsem ale měla podporu kolegů, kteří byli kdykoli ochotní mi poradit. Také mí dva mentoři mi i přes svou pracovní vytíženost věnovali čas a pozornost a oba úkoly se mi tak podařilo dokončit podle plánu.

Jako nejzajímavější přínos celého programu vidím možnost ověřit si, do jaké míry se akademická teorie rozchází s běžnou praxí, a také příležitost pracovat na projektu, jehož výsledek bude v Aholdu i po mém odchodu používán. Těší mě, že z programu Summer Internship měly přínos obě strany a vřele budoucím interns doporučuji, aby se do programu zapojili s podobným cílem.