Přijímacím řízením jsem prošla úspěšně a následovalo obecné školení, kde jsme byli seznámeni s chodem společnosti, benefity apod. Mým úkolem bylo pracovat na. Category Business Plans.

Pracovala jsem postupně s několika nadřízenými, kteří byli zodpovědní za kategorie položek jako čaje, čokoláda, müsli, sušenky a další. Nejvíc mě těšílo to, že jsem něco vytvářela a i moji nadřízení mě požádali o to, abych vytvořila další analýzy nad rámec, protože pro ně takové informace byly užitečné. Těšilo mě vidět, že je moje práce opravdu smysluplná a někdo z ní má užitek.

Práce byla skutečně zajímavá a já jsem byla vděčná za možnost nést větší zodpovědnost než u běžných brigád. Velkým rozdílem bylo to, že se nejednalo o žádnou dílčí práci nebo administrativu. Pracovala jsem na projektu, který byl odborný a vedl ke konkrétnímu výsledku.

Po ukončení spolupráce jsem byla oslovena, abych se podílela na prezentaci společnosti Ahold na Career Days a později i na Open Day v centrále společnosti. Ráda jsem se těchto událostí zúčastnila a doufám, že tímto moje spolupráce se společností Ahold nekončí.

Chtěla bych touto cestou také poděkovat za to, že mi společnost poskytnula velmi cenné údaje, které jsem použila při psaní své bakalářské práce.