Ku konci roku 2008 mi bola ponúknutá pozícia Corporate brand manager. Mojou úlohou bolo viesť tím 7 ľudí tak, aby podporoval zdravý rozvoj vlastných značek našej firmy.

Zodpovedala som za stratégiu, komunikáciu a podporu privátnych značek. Oddelenie privátnych značiek úzko spolupracuje s oddelením kvality a s komerčním oddelením a pre mňa to bola po rokoch strávených na komerčnom oddelení veľmi zaujímavá zmena.

Moja aktuálna pozícia je Manager promotions and optimisation. V rámci promócií zodpovedáme za zvolenú promočnú stratégiu Albert supermarketov a hypermarketov a jej naplňanie, úzko spolupracujeme s komerčním oddelením a oddelením marketingu. Promoce výrazne ovplyvňujú nielen naše interné výsledky, ale aj podiel na trhu a našu pozíciu voči konkurencii. Cez promócie nás vnímajú naši zákazníci, čo je pre nás veľmi důležité.

V rámci optimalizácie pripravujeme pre komerčné oddelenie analýzy a nástroje, ktoré im pomáhajú v riadení zverených sortimentov.

Moje pracovné dni sú vždy iné. Schopnosť flexibilne reagovať, hľadať nové možnosti a byť pripravený na zmenu je pre celý náš tím základom úspechu. Mám štastie, že v mojom novom tíme sa týchto zmien nebojíme.