To probíhalo formou pohovoru na personálním oddělení, řekli jsme si vzájemná očekávání a byl jsem seznámen s fungováním firmy. Poté jsem byl představen svému nadřízenému, od kterého jsem se dozvěděl více o pracovní náplni. Překvapilo mě, jak je práce v maloobchodu různorodá, a také jak rychle vše proběhlo. Když jsem dostal od personálního oddělení pracovní nabídku, neváhal jsem ani okamžik a přijal.