Uchazeč o práci

Jak se mohu přihlásit, když mám zájem o práci u Alberta?

U každé nabídky volné pozice uveřejněné na těchto stránkách je elektronický dotazník. Ten vyplníte, přiložíte svůj životopis a odešlete. Žádost dostane pracovník personálního oddělení, který má dané výběrové řízení na starosti, a zkontaktuje vás. Seznam aktuálně volných pozic.

Mohu se přihlásit na více pozic najednou?

Ano. Pokud máte zájem o více pozic a splňujete uvedené požadavky, vyplňte dotazník u každé pozice.

Jak dlouho probíhá výběrové řízení? Kolik má kol?

Do 10 dnů od podání přihlášky do výběrového řízení od nás dostanete vyjádření, zda jste pozváni k osobnímu setkání či nikoliv. Délka a počet kol výběrového řízení závisí na typu a úrovni pozice, která je obsazována. Výběrová řízení na provozní pozice (např. prodavač/ka specialista v prodejně, vychystávač v distribučním centru apod.) jsou jednokolová, výběrová řízení na pozice specialistů (např. marketing specialist) bývají minimálně dvoukolová. Více o výběrových řízeních...

Kdo se výběrového řízení účastní?

Osobní pohovor zpravidla probíhá za účasti manažera oddělení a personalisty.

Co je obsahem výběrového řízení?

Při obsazování provozních pozic je to nejčastěji pouze osobní pohovor. Při výběrovém řízení na administrativní pozice je základní metodou osobní strukturovaný pohovor a na určité pozice jsou využívány i další výběrové metody (například psychologické nebo odborné testy, případně Assessment centra). Více o výběrových řízeních...

Práce v ALBERTU

Jak vypadá zaškolení nového zaměstnance?

Každý zaměstnanec absolvuje během prvních pracovních dnů kompletní zaškolení, které ho seznámí s kulturou, procesy a systémy naší společnosti (tzv. Welcome on Board program).. Při něm získá jak základní informace o naší společnosti a stylu práce v ní, tak konkrétní pokyny v souvislosti přímo s jeho pracovním zařazením. První dny v práci...

Jaké zázemí mají zaměstnanci v práci k dispozici?

V závislosti na zastávané pozici a dle místa pracoviště mají naši zaměstnanci k dispozici například kuchyňku, sprchy, jídelnu, šatny, parkování atd.

Jaká je pracovní doba? Je stejná pro všechny profese? Pracuje se na směny?

Podrobnosti o pracovní době Vám sdělí manažer prodejny. Odvíjí se od konkrétní pozice tak, aby byl co nejefektivněji zajištěn provoz prodejny.
Na centrále je standardní pracovní doba 8 hodin denně. V odděleních logistiky je 2 až 3směnný provoz se směnami 8 nebo 12 hodin.

Je požadovaná práce v noci? Jak časté jsou noční směny?

Noční směny jsou na prodejnách plánovány většinou z důvodu inventury nebo jiných mimořádných událostí. V odděleních logistiky jsou noční směny pravidelnou součástí pracovní doby pouze u některých pozic.

Nabízíte práci na zkrácený úvazek?

Ano, u naší společnosti existují pozice, kdy je práce na zkrácený úvazek vhodný.

Lze u některých pozic u společnosti pracovat tzv. z domu?

Ano, u některých pozic na centrále to možné je.

Odborný a kariérní růst

Jaké jsou možnosti dalšího rozvoje a kariérního růstu?

Naše společnost má velmi dobře propracované interní procesy, které se zaměřují na hledání, rozvíjení a udržování talentovaných zaměstnanců. Hlavním cílem těchto řídicích procesů je zajistit, aby správní lidé byli ve správném čase na správném místě. Každým rokem zvyšujeme míru obsazení volných pozic z interních zdrojů, což je tou nejlepší reklamou pro talentované, pracovité a ctižádostivé zaměstnance, ale i pro potenciální uchazeče o práci u nás.

Využiju při práci angličtinu?

Znalost angličtiny oceníte zejména, pokud se ucházíte o práci v centrále naší společnosti. Tam se anglicky mluví často, a to jak při komunikaci s členy vedení společnosti, tak s kolegy se zahraničí.

Mohu si u Vás jako student VŠ přivydělat a získat praxi na nějakých odbornějších pozicích?

Nejen přivydělat. Pravidelně pořádáme několik typů krátko- i dlouhodobých pracovně-vzdělávacích programů pro studenty a absolevnty VŠ. Více o programech pro studenty VŠ...

Ostatní

Jaký se v centrále společnosti dodržuje Dress Code (pravidla pro oblékání zaměstnanců)?

Od pondělí do čtvrtka doporučujeme business casual oblečení, které je vhodné pro obchodní a jiná důležitá jednání. V pátek, pokud se zaměstnanec neúčastní jednání, se lze obléci méně formálně.

Jaké benefity nabízíte svým zaměstnancům?

Všichni zaměstnanci mají nárok na stravenky, měsíční příspěvek na dopravu do zaměstnání, slevy na nákup v našich prodejnách a rekondiční volno. Další benefity jsou stanoveny dle jednotlivých pozic. Více o benefitech...