Manažer prodejny

Přímým nadřízeným manažera prodejny je oblastní manažer a jeho přímými podřízenými jsou zástupce manažera prodejny, vedoucí týmu a administrátor. Manažer prodejny kompletně odpovídá za celkové řízení prodejny a za dosahování prodejních cílů (tržby, celkové ztráty, mzdové náklady, produktivita práce atd.). Manažer prodejny efektivně řídí celý tým zaměstnanců prodejny, realizuje obchodní politiku společnosti, je schopen využít daných pracovních nástrojů a postupů ke zlepšení pozice své prodejny.

Zástupce manažera prodejny

Zástupce manažera prodejny je přímo podřízen manažerovi prodejny, se kterým se spolupodílí na celkovém řízení prodejny a za dosažení stanovených cílů. Zástupce manažera prodejny zastupuje manažera prodejny v době jeho nepřítomnosti, kdy je odpovědný za vedení týmu prodejny, kontroluje práci podřízených a zajišťuje nápravu v případě nedostatků.

Co očekáváme od úspěšných uchazečů o pozice v managementu prodejen?

  • dynamickou osobnost se zapálením pro maloobchod
  • flexibilitu a chuť čelit výzvám
  • výborné komunikační a organizační dovednosti
  • zkušenosti s prací v maloobchodu a řízením týmu