Sledujte sekci Volné pozice. Pokud vás některá z nabízených pozic osloví, zašlete nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem.

Klára, manažerka prodejny

Mé jméno je Klára Kadlecová a jsem čerstvým absolventem programu Albert Akademie. A jak to všechno začalo?

Do programu jsem nastoupila na začátku roku 2012, mé školení probíhalo na prodejně v Ústí nad Labem. V prvních týdnech školení jsem se zaučovala na jednotlivých úsecích celé prodejny, mými školiteli byli vedoucí týmu každého úseku. Mým nejoblíbenějším byl úsek masa a lahůdek. Bylo skvělé komunikovat se zákazníky skrze výběr něčeho dobrého k obědu.

Ve druhé fázi školicího programu jsem již spolupracovala s tamější manažerkou prodejny, která mě seznámila se všemi povinnostmi a úkoly, které k chodu celé prodejny patří.

V závěru programu Albert Akademie jsem dostala za úkol zpracovat projekt v podobě analýzy ztrát na čerstvých úsecích a přijetí příslušných nápravných opatření na prodejně Albert hypermarket v Nymburce. Projekt jsem úspěšně zpracovala, kdy prodejna splnila plánovaný rozpočet ztrát na čerstvých úsecích, navíc došlo také k navýšení tržeb v tomto sortimentu.

Tímto bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům obou prodejen, na kterých jsem se školila, protože i díky nim mi bylo umožněno stát se manažerkou prodejny v Albertu.