V případě tréninkového programu pro manažery prodejen jde o školení v délce tří měsíců, které se skládá ze dvou fází. V první fázi se naučíte práci s administrativou a zodpovědnosti za jednotlivé sortimentní úseky. Ve druhé fázi se již seznámíte s činnostmi a ukazateli, které vykonává a sleduje manažer prodejny, budete mít možnost nejdříve stínovat svého manažera školitele a poté i samostatně vést celou prodejnu. Po absolvování jednotlivých fází přebíráte zodpovědnost za vedení svěřené prodejny.  

Školicí program pro zástupce manažerů prodejen je v rozsahu dvou měsíců. Zde se podobně jako u školicího programu pro manažery prodejen naučíte práci s administrativou a zodpovědnosti za jednotlivé sortimentní úseky. Dále si osvojíte základní manažerské dovednosti a naučíte se činnostem, které později budete vykonávat v době nepřítomnosti svého manažera prodejny.