Skip
Albert logoAlbert logo

Welcome!

My profile
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Pro dodavateleUhlíková stopa

Udržitelný Albert

Uhlíková stopa

 

Vítejte v sekci ”Uhlíková stopa”. Zde najdete instruktážní videa, doporučení a tipy pro výpočet uhlíkové stopy vaší organizace. Obecně doporučujeme, abyste při výpočtu uhlíkové stopy vaší společnosti postupovali podle GHG Protocol (Protokolu o skleníkových plynech).

Abyste správně vypočetli emise skleníkových plynů, doporučujeme postupovat podle následujících sedmi kroků. Kroky 1 až 4 jsou pro výpočet nezbytné, zatímco kroky 5 až 7 se vám mohou hodit a mohou být užitečné při vytváření vaší klimatické strategie.

Chcete-li začít s výpočtem uhlíkové stopy, podívejte se na níže uvedené video návody a doporučení, které vám mohou pomoci.

 

Krok 1 – Jak určit rozsah a hranici

Klíčové pojmy, které se objeví v tomto videu: stanovení firemního rozsahu, stanovení provozních hranic, definice emisí ve Scope 1, 2 a definice Scope 3.

 

Doporučené další kroky

 

 1. Určete si hranice ve vaší společnosti za pomocí organogramu.
 2. Zmapujte procesy ve vaší společnosti a identifikujte přímé a nepřímé emise, přičemž je roztřiďte do jednotlivých kategorií (Scope 1, 2 a 3).
 3. Projděte si patnáct kategorií Scope 3 v GHG Protocol a vyhodnoťte, zda jsou pro vaši firmu relevantní.

 

Tipy

 

 1. Určete si rozsah a hranice i ve vaší účetní příručce, abyste zajistili stálé a konzistentní vykazování v průběhu času.
 2. Pokud je vaše společnost součástí větší skupiny, zajistěte jednotný postoj v rámci celé organizace a dohodněte se na sjednocení přístupu.
 3. Využijte pokyny uvedené na těchto stránkách, včetně GHG Protocol - Korporátní standardy

 

Krok 2 – Jak sbírat data pro Scope 1, 2

Klíčové pojmy, které se objeví v tomto videu: shromažďování údajů o činnosti a emisních faktorech, údaje specifické pro vás jako dodavatele versus průměrné údaje za dané odvětví.

 

Doporučené další kroky

 

 1. Shromážděte data o aktivitách zapojením příslušných kolegů, například z oblasti financí a nákupu.
 2. Od svého dodavatele elektřiny získejte údaje o emisních faktorech specifických přímo pro vás.  
 3. Z veřejně dostupných databází, jako jsou DEFRA (UK) nebo CO2emissiefactoren.nl (NL) můžete získat obecné (generické) údaje o emisních faktorech.

 

Tipy

 

 1. Nezapomeňte zdokumentovat zdroje emisních faktorů a každoročně je aktualizujte, protože se mohou měnit.
 2. Věnujte pozornost měrným jednotkám (1 MWh = 1000 kWh; 1 tCO2e = 1000 kg CO2e atd.).
 3. Před výpočtem si nezapomeňte prohlédnout naše video o výpočtu emisí uhlíku (krok 4) a zvažte použití nástrojů, které vám dáváme k dispozici na těchto stránkách udržitelného Alberta.

 

Krok 3 – Jak sbírat data pro Scope 3

Klíčové pojmy, které se objeví v tomto videu: použití primárních versus sekundárních dat, databáze pro emisní faktory Scope 3.

 

Doporučené další kroky

 

 1. Využijte návodu v dokumentu GHG Protocol Scope 3 - návod a ohodnoťte 15 kategorií Scope 3 v závislosti na analýze výdajů.
 2. Pro všechny relevantní kategorie Scope 3 proveďte sběr dat a (druhotných) emisních faktorů.
 3. Identifikujte, kteří dodavatelé patří mezi ty s vysokou prioritou, a to za pomocí analýzy výdajů.
 4. Zapojte dodavatele s vysokou prioritou, kteří společně představují alespoň 67 % celkového objemu, a vyžádejte si jejich údaje o emisích.

 

Tipy

 

 1. Pro analýzu výdajů a sběr dat o aktivitách ve vaší společnosti nezapomeňte zapojit kolegy z oddělení nákupu, financí a/nebo podnikové kontroly (případně dalších relevantních oddělení).
 2. Zvažte použití screeningového nástroje pro Scope 3, například od Quantis nebo Sustainalize.
 3. Veřejně dostupné emisní faktory pro potravinové produkty jsou k dispozici na následujících odkazech:

 

Krok 4 – Jak vypočítat emise

Klíčové pojmy, které se objeví v tomto videu: metoda specifická pro dodavatele, hybridní metoda, metoda založená na průměru, metoda založená na výdajích, nástroje pro výpočet Scope 1, 2 a Scope 3.

 

Doporučené další kroky

 

 1. Vypočítejte stopu Scope 1, 2 pomocí metody specifické pro dodavatele. Zvažte použití stávajících nástrojů, které můžete využít v rámci Excelu nebo si vytvořte vlastní.
 2. V závislosti na vašich zkušenostech a přístupu k údajům vypočítejte Scope 3 pomocí metody výpočtu pro konkrétního dodavatele, průměrné nebo hybridní metody.
 3. Podívejte se prosím do naší sekce Dokumenty, kde najdete nástroje pro výpočet v rámci Excelu.

 

Tipy

 

 1. Vytvořte si auditní stopu a uložte zdroje dat pro případ potřeby ověření vaší uhlíkové stopy externě.
 2. Při každoroční aktualizaci své emisní stopy nezapomeňte odpovídajícím způsobem aktualizovat i své emisní faktory (zejména u elektřiny dochází ke každoročním změnám).
 3. Vždy dbejte na správné používání měrných jednotek (gramy, kilogramy, tuny atd.)

Krok 5 – Jak vytvořit dekarbonizační plán

Klíčové pojmy, které se objeví v tomto videu: dlouhý seznam snižování emisí, plán dekarbonizace, interní ocenění emisí uhlíku.

 

Doporučené další kroky

 

 1. Vytvořte seznam potenciálních opatření ke snížení emisí.
 2. Obohaťte seznam o informace od dalších oddělení, jako například o dopadech či nákladech, a zvažte použití šablony pro snižování emisí (dostupné v sekci Dokumenty), která je k dispozici na této stránce.
 3. Seřaďte a nastavte si priority mezi opatřeními, v případě potřeby vypracujte případovou studii.
 4. Pro usnadnění rozhodování a stanovení odpovědností zapojte i vaše vedení společnosti a použijte dekarbonizační plán.

 

Tipy

 

 1. Při hodnocení redukčních opatření mějte na paměti žádoucí i nežádoucí vedlejší efekty.
 2. Zvažte použití šablony na snížení emisí, která je dostupná v sekci Dokumenty.
 3. V plánu dekarbonizace neodkládejte složitá opatření. Pokud jsou zapotřebí další znalosti a zkušenosti, jednejte již dnes, například provedením studie trhu nebo za pomocí pilotního projektu.

 

Krok 6 – Jak zapojit dodavatele

Klíčové pojmy, které se objeví v tomto videu: analýza výdajů

 

Doporučené další kroky

 

 1. Identifikujte dodavatele, které zapojíte na základě analýzy výdajů, dle priorit, čímž jejich zapojení rozlišíte.
 2. Aktivně informujte své dodavatele o svých plánech a cílech, například v osobních rozhovorech, prostřednictvím dopisu nebo úvodního webináře.
 3. Začněte spolupracovat s dodavateli s vysokou prioritou a usnadněte vzájemnou výměnu dat.

 

Tipy

 

 1. Vzdělávání a rozvoj ve svém dodavatelském řetězci usnadníte odkazem na e-learningové materiály, například na tyto stránky nebo stránky SME Climate Hub.
 2. Chcete-li snižování emisí urychlit, usnadněte sdílení osvědčených postupů mezi partnerskými dodavateli.
 3. Pro vyšší zapojení zvažte začlenění klíčových ukazatelů výkonnosti v oblasti klimatu do svých standardních dokumentů a procesů. Můžete tak zapojit například do kodexu chování dodavatele, požadavků v rámci výběrových řízení nebo do ročního zhodnocení dodavatele.

 

Krok 7 – Jak zapojit zaměstnance

Klíčové pojmy, které se objeví v tomto videu: kampaň pro zvýšení povědomí, zaměstnanci jako ambasadoři udržitelnosti, interní ocenění emisí uhlíku, hlavní projekty.

 

Doporučené další kroky

 

 1. Zvyšujte interní povědomí o změně klimatu a uhlíkové stopě ve vaší společnosti.
 2. Vytvořte strukturu řízení, v níž bude vedení odpovídat za pokrok v oblasti klimatických ukazatelů.
 3. Najděte své “ambasadory udržitelnosti” – může to být kdokoliv, koho téma zajímá nebo je to jeho pracovní náplní. V rámci společnosti tak můžete snáz sdílet zkušenosti, poznatky a společně spolupracovat na firemním rozvoji v oblasti udržitelnosti.

 

Tipy

 

 1. Podělte se se svými zaměstnanci o informace o uhlíkové stopě vaší společnosti a řekněte jim, co sami mohou udělat, aby se zapojili a pomohli ji snižovat.
 2. Práce s interní ocenění emisí uhlíku vám umožní emise monetizovat. To může vést k tomu, že se s nimi bude zacházet šetrněji a následně to může přispět ke značným úsporám.