Skip
Albert logoAlbert logo

Welcome!

My profile
0
Menu
LETÁKYRECEPTY
MŮJ ALBERT
Compliance a oznamovatelé

Compliance a oznamovatelé

Děláme to, co je správné, každý den

Albert Compliance program je ucelený soubor interních směrnic, pravidel a právních norem zahrnující veškeré činnosti společnosti Albert, které vedou k prevenci před protiprávním a neetickým chováním a k zajištění jednání, které je v souladu se zákonem a standardy naší společnosti. Více o našem Compliance programu se můžete dozvědět z naší Směrnice Compliance.

Včasná detekce neetického, protiprávního či jinak nekalého jednání, které by mohlo ohrozit naši společnost, naše zákazníky či naše obchodní partnery je pro nás klíčová. Albert whistleblowing management systém je tu pro každého, kdo má podezření na etické pochybení nebo jiné porušení interních či právních předpisů ve vztahu k naší společnosti. Náš etický závazek Nebojíme se ozvat a také etické hodnoty jako Čestnost a Odvaha, představují základní kameny Albert whistleblowing management systému. 

Whistleblowing management systém společnosti Albert je založen ne fungujícím mechanismu oznamování a následného řešení obav z nekalého či nezákonného jednání a pochybení; dále zahrnuje také reporting, správu systému a pravidelné školení zaměstnanců společnosti Albert.

Jak nám můžete své obavy a podezření oznámit?

Albert whistleblowing management systém vám umožňuje oznámit vaši obavu či podezření několika způsoby. Využít můžete naši bezplatnou Fair play linku +420 800 142 643 (více o Fair play lince zjistíte na stránce  Fair play linka | Albert), ohlášení můžete učinit také prostřednictvím online formuláře, který najdete zde: www.albert.ethicspoint.com nebo nám zašlete email na adresu compliance@albert.cz. Své obavy či podezření nám můžete oznámit zcela anonymně. Ať už využijete jakýkoliv oznamovací kanál, každou zprávu považujeme za důvěrnou a chráníme soukromí oznamovatele a všech zainteresovaných osob. 

Fair play linka

Podívejte se, jaké jsou možnosti ohlášení podezření na protiprávní jednání nebo chování, které je v rozporu s našimi etickými zásadami.

 

Fair play linka

Směrnice compliance

Přečtěte si úplné znění dokumentu, který upravuje systém interních firemních opatření a postupů, který reaguje na případná trestněprávní či neetická jednání.

 

Směrnice compliance

Compliance policy

Read the document describes the system of internal company measures and procedures, which responds to potential criminal or unethical behaviour.

 

Compliance policy