Popis:

Utz Certified je globální program pro udržitelné pěstování kávy, kakaa a čaje. Společnosti, které se zavázaly k získávání (udržitelné) Utz suroviny jsou globální značky a maloobchodníci. Cílem je zlepšit životní úroveň zemědělců jak je to jen možné.

Typ normy :

UTZ je certifikační standard umožňující soulad s požadavky na pracovní podmínky, správnou zemědělskou praxi a soulad produkce s životním prostředím ze strany obchodníků k zákazníkům.

Oblast kontroly:

Komodity (káva, čaj, kakao).

Rozsah standardu:

Správná zemědělská praxe
Pracovní podmínky
Soulad s životním prostředím

Pokrytí dodavatelského řetězce:

UTZ Certified má produktově specifické standardy pro kávu, kakao, čaj a rooibos; certifikát zahrnuje výrobce. Kromě toho, Utz Certified také certifikuje dosledovatelnost produktů prostřednictvím kontrolního řetězce. Osvědčení se vydává po úspěšném auditu schváleným certifikačním orgánem (CB).

Kontrola platnosti:

Ahold uznává platné UTZ Certfied certifikáty. Kontrola platnosti na: http://www.utzcertified.org/products

Webová stránka:

http://www.utzcertified.org

Status:

Tento standart je v současnosti společností Ahold akceptován.